ALDIĞIM ÖDÜLLER 

1–Türk Folklor Araştırmaları Kurumu Türk Folkloruna Hizmet Ödülü 87.

2–Mut Halk Eğitimi Merkezince düzenlenen Türkülerin Hikâyeleri adlı derleme yarışmasında Türk Folklor Araştırmaları Kurumu 1. Mansiyon 1985.

3–Milli Eğitim Bakanlığının Halk Eğitimi Merkezleri arasında açmış olduğu Türk Halk Müziği Koro yarışmalarında çalıştırdığı Mersin Halk Eğitimi Merkezi Türk Halk Müziği Korosuyla Türkiye birinciliği. ( 1984 )

4–Kültür Bakanlığının Türkiye Üniversiteler Arası düzenlemiş olduğu Türk Halk Müziği Koro yarışmasında çalıştırdığı Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü Türk Halk Müziği Korosuyla Türkiye ikinciliği. ( 1985 )

5–Milli Eğitim Bakanlığının düzenlemiş olduğu Türkiye Üniversiteler Arası Türk Halk Müziği Koro yarışmasında çalıştırdığı Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü Türk Halk Müziği korosuyla Türkiye birinciliği. ( 1987 – 88 )

6–Anadolu Folklor Vakfınca Türk Kültürüne Hizmet ödülü 1994.

7–Adana'da yayınlanan Ozan Dergisi'nin Türk Kültürüne Hizmet ödülü 1994.

8-İçel'de İçel Kültürü Dergisinin Türk Kültürüne Hizmet Ödülü. (3 Ocak 1996)

9-Adana Valiliği adına Geçmişten Günümüze Çukurova Türküleri kaset seti çalışmasını gerçekleştirmesinden dolayı Adana Valiliğince Türk Kültürüne hizmet ödülü. 13/ 11/ 1999.

10- Osmaniye Valiliği Kristal Fıstık Türk Kültürüne Hizmet ödülü. 17. 6. 2000.

11- Türk Dil Kurumunun Orhan Şaik Gökyay Araştırma Ödülü, 12.11. 2002.

12- Tarsus Belediyesinin Çukurova Kültürüne Hizmet ödülü 25.9.2004.

13- Çukurova Lobisi Dergisinin Yılın En İyi Araştırmacısı Altın Turaç Ödülü 2009.